• امروز ، پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
  • 031-36661020
  • Info@jameshahr.com
  • |

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا بلوار ملت، ٢٣٠ متر، طبقه ٤ بسیار لوکس و خوش نقشه *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا شیخ صدوق جنوبی ١٥٠ متر، تک واحدی، صفر *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا آپادانا دوم، ٢٢٠ متر طبقه ٤، تک واحدی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا آپادانا، ١٦٠ متر طبقه ٢، صفر و لوکس *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا کاخ سعادت آباد، ٢٠٠ متر نوساز، تک واحدی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا میر، ٣٠٠ متر، ٣ طبقه ٢ نبش، نقد + معاوضه *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا نظر، چهارباغ بالا، ٣ طبقه نوساز ٣٤٠ متر زمین، فول امکانات *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا شیخ صدوق، ٣٢٠ متر، عرض ١١/٥ ارتفاع ٥ طبقه، قابل سکونت *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا مشتاق، ١٦٠ متر، طراحی و دیزاین استثنایی، ٨٥٠ میلیون *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا مرداویج، ٢٢٠ متر، تک واحدی تحویل ٨ ماهه، نقشه و متریال عالی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا بلوار آئینه خانه، ٢٧٥ متر طبقه اول، ٤ سال ساخت *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا آپادانا، ٤ طبقه، سفتکاری، ١٩٠ متر زمین، بر نبش، ١/٨٥٠ میلیارد نقدی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا بلوار آئینه خانه، ٤١٥ متر، عرض ١٨ ارتفاع ٤ طبقه، نقد و معاوضه *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا کاخ سعادت آباد، ٢٠٠ متر شمالی ٢ طبقه قابل سکونت، ١/٥٥٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا شیخ مفید، ١٩٠ متر زمین، ٣ سقف سفتکاری، ٨٨٠ میلیون، نقد + معاوضه *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا آپادانا، ٢٢٠ متر، طبقه ٢ تک واحدی، ٢ پارکینگ، جنوبی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مهرآسا مرداویج، ١٦٠ متر طبقه ٢، جنوبی، ٣ خواب *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

نظر غربی، ٢٦٠ متر عرض ١٢، جنوبی، ارتفاع ٥ طبقه قابل سکونت، ٢ میلیارد (نقد + معاوضه) *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

خیابان خاقانی بعد از شیرینی فروشی آندولس با تمام امکانات، قیمت به صورت توافقی *****٠٩١٣٢٢ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

مشاور املاک مسکن مهر شاهین شهر ١ و ٢ خوابه ، وام ٤% *****٠٩١٣٣١ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

باغ غدیر ١٥٠متر ، سه خوابه بسیار شیک و خوش نقشه کاملا شخصی ساز با متریال درجه یک و نقشه عالی تحویل مردادماه ٨٠٠ میلیون شرایط پرداخت توافقی *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

باغ غدیر مجموعه ٤ واحدی صفر خوش نقشه طبقه ١و٢ سه خوابه ١٣٥متر طبقه ٣ دوخوابه ١٠٧ متر طبقه همکف دوخوابه ٩٢ متر قیمت :٢/٤٠٠ میلیارد نقد+معاوضه با کلنگی *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

٥٠٠ متر بَر فردوسی با ٣٠ متر بَر مناسب تجاری سازی، متری ١٤/٥میلیون (ت.ت.ا.م) *****٠٩١٣٥٧٣ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

خانه ی نو بوستان سعدی ، ١٧٠ متر آپارتمان خوش نقشه ٩٢٠ میلیون (ت.ت.ا.م) *****٠٩٣٩٢٩ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

خانه ی نو بزرگمهر، قصرگل ، ٥واحد صفر لوکس فقط معاوضه با زمین ارتفاع دار (ت.ت.ا.م) *****٠٩١٣٦٠ نمایش کامل

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

زردنجان، باغ ٢٠٠٠ متری برق، امتیاز گاز، تلفن، درختان میوه سند سیم و سربی، قیمت توافقی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

زردنجان، باغ ٢٠٠٠ متری برق، امتیاز گاز، تلفن، درختان میوه سند سیم و سربی، قیمت توافقی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

خریدار زمین و کلنگی مناسب ساخت جنوب اصفهان تا سقف ٨ میلیارد تومان (ت.ت.ا.م) *****٠٩١٣٥٧ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

مهر آسا هفت دست، ١٦٠ متر، با چشم انداز و نقشه فوق العاده، طبقه ٦، قیمت ٩٥٠ میلیون مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

بندر انزلی - رهن کامل آپارتمان مبله، ٨٠ متر، ٢ خوابه طبقه پنجم، با چشم انداز دریا *****٠٩١٣١١ (ت.ت.م) نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

٥٠٠ متر بَر فردوسی با ٣٠ متر بَر، مناسب تجاری سازی (متری ١٤/٥ میلیون) (ت.ت.م) *****٠٩١٣٥٧ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

سپاهان شهر،خیابان غدیر ١١١ متر ،٣ خوابه، نوساز یک واحد از ٣ واحد *****١٥٩٨٣ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

خیابان فردوسی،کوچه بهشت آپارتمان ١٣٦متر،تک واحدی ٩سال ساخت،بازسازی کامل مجموعا ٤واحد طبقه بالاترین پنت هاوس با نمای صفه ٢تراس بزرگ متری ٦ میلیون *****٠٩١٣٣٢ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

خانه ی نو بزرگمهر- قصر گل، ٥ واحدصفر، لوکس خوش نقشه، فقط معاوضه با زمین ارتفاع دار (ت.ت.ا.م) *****٠٩١٣٦٠ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

خانه ی نو مشتاق اول، ٣٢٠ متر، پنتهاوس واقعی و خاص فقط برای مصرف کننده متری ١١/٥ میلیون (ت.ت.م) *****٠٩٣٩٢٩ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

خیابان خاقانی، بعد از شیرینی آندولس، دوخوابه، با تمام امکانات، قیمت به صورت توافقی *****٠٩١٣٢٢ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

بَر خیابان فلسطین دفترکار ٦٥ متری با کلیه امکانات تماس *****٢٠ تا ( ت.ت.ا.م) *****٨٨٩٩٧ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

سپاهان شهر، مجتمع عقیق ٤ آپارتمان ١٢٠ متری، صفر، آسانسور پارکینگ و کلیه امکانات (تماس *****٢٠ت *****٨٨٩٩٧ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

خیابان برازنده، منزل دو طبقه دونبش، مقابل فضای سبز، زمین ٢٠٨ ساخت ٣٥٠ متر، باسند، ٨٠٠ میلیون (ت.ت.م) *****٠٩١٣٣٠ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵

فروش فوری شیخ مفید، ١٩٠ متر + ٣ سقف سفتکاری، ٨٧٠ میلیون *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل
Loading


 

درباره ما

کانون آگهی و تبلیغات راهنمای همشهری مجری پرتیترازترین نیازمندیهای استانی در ایران


دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، جنب مجتمع تجاری پارک،ساختمان گلستان، واحد 7

 

تماس با ما

شماره تماس دفتر مرکزی :
36661020 031 (12 خط)


واحد بازاریابی :  36660641


ایمیل : info@jameshahr.com

انقلاب 32207856 031
میدان جمهوری 33377974 031
بزرگمهر 32684581 031
چهار راه تختی 34462041 031
حکیم نظامی 36261100 031
خیابان دانشگاه 36630001 031
   
جامع شهر

 

®© کلیه حقوق این سایت برای شرکت راهنمای همشهری محفوظ است .

طراحی و اجرا : شرکت دانش بنیان توانمند