• 031-36661020
  • Info@jameshahr.com

فردا - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

فردا - یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶

بزرگمهر ابتدای سپهبد قرنی،٤ طبقه روی پیلوت،٨٠% ساخت، ٢٤١ متر *****٠٩١٣٢٦ نمایش کامل

امروز - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

امروز - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آمادگاه، کوچه محمدآبادی ٥٢٣ متر زمین، ٢٠٠ متر زیربنا ٤ خواب، کامل بازسازی (ت.ت.م) *****٠٩١٢٦٠ نمایش کامل

امروز - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

امروز - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

خانه نو آتش، ٤٦٠ متر، عرض ٢٠، مناسب ساخت و ساز، متری ٧/٥ میلیون (ت.ت.ا.م) *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

امروز - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

مهرآسا میر، ٣٠٠ متر، شمالی با موقعیت عالی، ٢/٤٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

امروز - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

مهرآسا هفت دست، ٤٢٠ متر، عرض ١٦، ارتفاع ٤ طبقه، ٣/٥ میلیارد، نقد + معاوضه *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

امروز - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

مهرآسا نظرغربی، ٣٠٠ متر، عرض ١٢، ٢ طبقه با موقعیت استثنایی، ٣ میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

امروز - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

شیخ مفید ١٩٠ متر زمین + ٣٠٠ متر مفید سقف و ستون ٩٠٠ میلیون *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

مهرآسا فردوسی، ١٤٥ متر، صفر همکف، دو کله *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

بَر پروین ٥١٠ متر، ٣ نبش + ارتفاع ٦ طبقه، ٦ میلیارد *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

بزرگمهر ٥٨٠ متر، دوکله، ارتفاع ٦ طبقه، ٣ میلیارد مقطوع، نقد + معاوضه با مجموعه ٣ یا ٤ واحدی *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

مهرآسا چهارباغ بالا، ٢٣٠ متر، ٣ طبقه قابل سکونت، ١/٧٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

مهرآسا آپادانا، ٣٢٠ متر جنوبی، عرض ١٢ بازسازی کامل، ارتفاع ٤ طبقه *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

مهرآسا شیخ مفید، ٣٠٠، عرض *****١٤، پیشروی و ارتفاع ٥ طبقه، ٢/٥ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

بَر پارک ٦٠٠ متر + پروانه ٧ طبقه (نقد + معاوضه + مشارکت) *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

مهرآسا بَر مشتاق، ٣٨٠ متر دو بَر ارتفاع ٦ طبقه، فروش نقدی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

پریروز - پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶

خانه نو بوستان سعدی، ٣٤٠ متر ٢/٢ میلیارد نقدی (ت.ت.ا.م) *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

بر خیابان حاج آقا رحیم ارباب ١٣٠متر جنوبی،موقیت تجاری عرض ٩متر،دو طبقه (یا معاوضه) *****٠٩١٣٢٢ نمایش کامل

۴ روز قبل - سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

۴ روز قبل - سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

فروش فوری مرداویج، ٤٩٠ متر عرض ١٦، شمالی ارتفاع ٥ طبقه ٥ میلیارد مقطوع (نقد + معاوضه) *****٠٩١٣٥٣ نمایش کامل

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

ترمینال باقوشخانه ٢١٠متر،سند٦دانگ قابل سکونت (ت ت ا م) *****٠٩١٣١٦ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - سه شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶

خانه نو بوستان سعدی، ٢٤٠ متر جنوبی با پروانه ٤ سقف، ٢ میلیارد (ت.ت.ا.م) *****٠٩١٣٠٣ نمایش کامل

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

مهرآسا بَر مشتاق، ٣٨ متر دو بَر ارتفاع ٦ طبقه، فروش نقدی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

ابوالحسن، مادی نیاصرم ١٦٠ متر جنوبی، ارتفاع ٤ سقف یک میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

بزرگمهر ٤٠٠ متر، عرض ١٤، ارتفاع ٤ طبقه ٢ میلیارد (نقد و معاوضه) *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

مهرآسا میر، ١٣٠ متر جنوبی، عرض ١٠ ارتفاع ٤ طبقه، ١/١٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

مهرآسا چهارباغ بالا، ٢٣٠ متر، دو کله ارتفاع ٥ طبقه، ٢/٧٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

شیخ مفید ١٩٠ زمین + ٣ سقف سفتکاری ٩٠٠ میلیون، نقد یا معاوضه *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

مهرآسا آپادانا، ٣٢٠ متر عرض ١٢ ارتفاع ٤ طبقه، بازسازی کامل *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

مهرآسا آذر، ٢٥٠ متر، جنوبی، ٣ طبقه قابل سکونت، عرض ١٠ *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶

بَر ١٠ متر خیابان فردوسی بَر عافیت، ساختمان کلنگی ١٨٦متر شمالی (توافقی) (ت.ت.م) *****٠٩٣٥٢٣ نمایش کامل

۱۶ روز قبل - پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

شیخ صدوق شمالی ١١٦ متر ، عرض ١٠ ارتفاع ٣ طبقه با دسترسی و موقعیت عالی ٥٥٠ میلیون فقط نقد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۶ روز قبل - پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - پنج شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۶

حکیم شفایی (سپیده کاشانی) ١٨٥ متر جنوبی + پروانه ٥ سقف ٦٥٠ میلیون *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶

خیابان بزرگمهر،انتهای بی سیم شرقی، ٢٨٦متر کلنگی عرض ١٣متر،زیر قیمت ت ت ا م *****٠٩١٣٠٢ نمایش کامل

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶

مهرآسا آپادانا، ١٣٠ متر، تک واحدی دو کله نور، ویو عالی، ١ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۶

مهرآسا چهارباغ، ٢١٠ متر + پروانه ٣ سقف ١/٢٠٠ میلیارد، نقد + معاوضه *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶

۲۳ روز قبل - پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۶

حاج آقا رحیم ارباب، ١٣٠ متر، جنوبی کلنگی، بَر خیابان، موقعیت تجاری عرض ٩ متر، دو طبقه، قابل سکونت (یا معاوضه) *****٠٩١٣٢٢ نمایش کامل

۲۸ روز قبل - شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

۲۸ روز قبل - شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

شیخ صدوق شمالی ١١٦ متر - عرض ١٠ ارتفاع سه طبقه با دسترسی و موقعیت عالی ٥٢٠ میلیون فقط نقد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۸ روز قبل - شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

۲۸ روز قبل - شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

حکیم شفائی (سپیده کاشانی) ١٨٥ متر جنوبی + پروانه ٥ طبقه ٦٥٠ میلیون *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۲۸ روز قبل - شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

۲۸ روز قبل - شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

مهرآسا نظرغربی، ٣٠٠ متر شمالی موقعیت عالی، فروش نقدی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۸ روز قبل - شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

۲۸ روز قبل - شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

شیخ مفید ١٩٠ متر زمین + ٣٠٠ متر ٣ سقف سفتکاری، ٩٠٠ میلیون *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۲۸ روز قبل - شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

۲۸ روز قبل - شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶

چهارباغ بالا ٢٣٠ متر، دوکله، ارتفاع ٥ طبقه ٢/٧٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل
Loading


 

درباره ما

کانون آگهی و تبلیغات راهنمای همشهری مجری پرتیترازترین نیازمندیهای استانی در ایران


دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، جنب مجتمع تجاری پارک،ساختمان گلستان، واحد 7

 

تماس با ما

شماره تماس دفتر مرکزی :
36661020 031 (12 خط)


واحد بازاریابی :  36660641


ایمیل : info@jameshahr.com

انقلاب 32207856 031
میدان جمهوری 33377974 031
بزرگمهر 32684581 031
چهار راه تختی 34462041 031
حکیم نظامی 36261100 031
خیابان دانشگاه 36630001 031
   
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

 

®© کلیه حقوق این سایت برای شرکت راهنمای همشهری محفوظ است .

طراحی و اجرا : دانش سان