• 031-36661020
    • Info@jameshahr.com

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

مهر آسا میر، ٣٠٠ متر، دو نبش جنوبی عرض ١٢، ٢ طبقه، ٢/٤٠٠ مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا اردیبهشت، ١٧٠ متر، عرض ١٢ دو نبش، ١/٣٥٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا آپادانا، ٢٤٠ متر، عرض ١٢ شمالی، موقعیت عالی، ٢ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا میر، ٢٦٠ متر، شمالی، ٢ طبقه قابل سکونت، ١/٨٥٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

بَر مشتاق ٣٨٠ متر، ٢ طبقه ساخت عالی، موقعیت استثنایی، نقد + معاوضه با آپارتمان ٥/٨٠٠ میلیارد- *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

آمادگاه ٣٠٠ متر- عرض ١٢ ارتفاع ٤ طبقه ٢ طبقه قابل بهره برداری و سکونت (مناسب امور پزشکی) ١/٦٥٠ میلیارد نقد *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

فروش فوری بزرگمهر ، ٣٥٠مترعرض ١٦ دونبش جنوبی ، ارتفاع ٦ سقف ١٤٠٠ میلیارد مقطوع فقط نقد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

مرداویج ٤٩٠ متر ، عرض ١٦ ارتفاع ٥ طبقه ٤٧٠٠ میلیارد مقطوع ( دسترسی و موقعیت استثنایی) *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

نظرغربی ٤٣٠ متر، عرض ١٧، ارتفاع ٤ طبقه نقد + معاوضه با آپارتمان و باغ ١/٩٠٠ میلیارد- *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

دیروز - یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

دیروز - یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

حاج آقا رحیم ارباب،کلنگی ،دوطبقه،قابل سکونت ١٣٠متر جنوبی،برخیابان ،عرض٩متر فروش (یامعاوضه با٣یا٤طبقه) *****٠٩١٣٢٢ت.ت.ا.م نمایش کامل

دیروز - یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

دیروز - یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

بزرگمهر- بَر سپهبد قرنی پروانه ساخت، ٥ طبقه، *****٨٠% متر فروش یا معاوضه با منطقه ٥ و ٦ (تماس: *****٩ تشب ) *****٠٩١٣٨١٦٦ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

خیابان احمد آباد فروش کلنگی- ١٥٣ متر موقعیت عالی- متری ٣/٥٠٠ *****٠٩٣٠١٩ نمایش کامل

۹ روز قبل - شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا توحید، ٥٤٠ متر عرض ١٤، شمالی ٢ طبقه قابل سکونت عالی واقع در بهترین و دنج ترین فرعی با دسترسی بسیار آسان به مرکز شهر و مراکز خرید ٧/٥ میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا توحید، ٥٤٠ متر عرض ١٤، شمالی ٢ طبقه قابل سکونت عالی واقع در بهترین و دنج ترین فرعی با دسترسی بسیار آسان به مرکز شهر و مراکز خرید ٧/٥ میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا میر، ٢٦٠ متر، عرض ١١ ارتفاع ٤ طبقه، ١/٩٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

آمادگاه (اکازیون واقعی) ٣٠٠ متر، جنوبی، عرض ١٢، موقعیت استثنایی برای پزشکان، ١/٨٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا هفت دست، ٤٢٠ متر جنوبی ارتفاع ٤ طبقه، ٣/٥ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا میر، ٣٠٠ متر، دو بَر، عرض ١٢ ٢ طبقه، ٢/٤٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا آذر، ٢٨٠ متر، دو بَر، عرض ١١ ٢ طبقه، قابل سکونت، ٣/٢٠٠ *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا بلوار آئینه خانه، ٤٠٠ متر جنوبی عرض ١٥، ارتفاع ٤ طبقه، موقعیت عالی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا توحید، ٥٤٠ متر عرض ١٤، شمالی ٢ طبقه قابل سکونت عالی واقع در بهترین و دنج ترین فرعی با دسترسی بسیار آسان به مرکز شهر و مراکز خرید ٧/٥ میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

۱۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

جاده اصفهان شیراز،بعداز پل راه آهن،منزل قدیمی ٢٣٥متر سند٦دانگ(ت.ت.ا.م) *****٠٩٣٣٦٠ نمایش کامل

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶

خیابان احمد آباد فروش کلنگی- ١٥٣ متر موقعیت عالی- متری ٣/٥٠٠ *****٠٩٣٠١٩ نمایش کامل

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا توحید، ٥٤٠ متر عرض ١٤، شمالی ٢ طبقه قابل سکونت عالی واقع در بهترین و دنج ترین فرعی با دسترسی بسیار آسان به مرکز شهر و مراکز خرید ٧/٥ میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

بَر مادی نیاصرم ١٢٠٠ متر جنوبی، ٢ طبقه ساختمان فوق العاده استثنایی ٢٥ میلیارد (نقد + معاوضه) *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

آمادگاه ٣٠٠مترجنوبی ،عرض ١٢ مناسب بر ای پزشکان *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

مهرآسا توحید، ٤٣٠ متر به عرض ١٢ ارتفاع ٥ طبقه، متری ٨ میلیون *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

مهر آسا میر، ٢٦٠ متر، عرض ١١، شمالی ارتفاع ٤ طبقه، ١/٩٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

مهر آسا چهار راه عباس آباد، ١٨٠ متر شمالی عرض ١٢، موقعیت عالی، ١/٤٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل
Loading


 

درباره ما

شرکت راهنمای همشهری 
مجری پرتیتراژترین نشریات و ضمائم استانی در ایران


دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، جنب مجتمع تجاری پارک،ساختمان گلستان، واحد 7

 

تماس با ما

شماره تماس دفتر مرکزی :
36661020 031 (12 خط)


واحد بازاریابی :  36660641


ایمیل : info@jameshahr.com

انقلاب 32207856 031
میدان جمهوری 33377974 031
بزرگمهر 32684581 031
چهار راه تختی 34462041 031
حکیم نظامی 36261100 031
خیابان دانشگاه 36630001 031
   
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

 

®© کلیه حقوق این سایت برای شرکت راهنمای همشهری محفوظ است .

طراحی و اجرا : دانش سان