• 031-36661020
    • Info@jameshahr.com

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

بعد از سپاهان شهر باغچه ٦٠٠ متری زیبا دارای استخر ساختمان و آلاچیق ، قیمت توافقی (ت.ت.م) *****٠٩١٣٢٢ نمایش کامل

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

فروش باغهای ٢٠٠٠ متری انواع درختان میوه زیر بار مجوز ساخت و فنس کشی آبیاری خودکار و نگهبانی در مجموعه ای کاملا اصولی و مدارک معتبر قیمت ٤٠ میلیون بهترین فصل خرید و سرمایه گذاری *****٠٩١٣٢٣ *****٠٩١٣٢٨ نمایش کامل

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

شمال-تالش-اسالم تعدادی ویلا و زمین با قیمت ٤٠میلیون به بالا با مجوز ساخت و سند *****٠٩١١٦٩ نمایش کامل

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

فروش تعدادی باغ ١٠٠٠متری انواع درختان زیر بار،با مجوز ساخت و آلاچیق و فنس کشی آبیاری مکانیزه و نگهبانی با امتیازات کامل و سند،در مجموعه ای کاملا اصولی،قیمت ٢٠ میلیون *****٠٩١٣٢٨ *****٠٩١٣٤٨ نمایش کامل

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

فروش پلاکهای ٢٠٠٠متری انواع درختان میوه زیر بار امتیاز آب زاینده رود سیستم امنیت عالی،مجوز ساخت با سند در مجموعه ای کاملا اصولی فقط ٤٠ میلیون تومان *****٠٩١٣٢٨ *****٠٩١٣٨٨ نمایش کامل

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

فوری - باغ ویلا (رامسر کتالم ) ٥٠٠ متر زمین -١٤٠ متر بنا -سند٦ دانگ قیمت ٣٥٠ میلیون (ت.ت.م) *****٠٣٥١٥ نمایش کامل

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

فوری - باغ ویلا(رامسر کتالم) ٣٠٠متر زمین ، بنا ١٣٨ متر قیمت پایه ٤٣٠ میلیون (ت.ت.م) *****٠٣٥١٥ نمایش کامل

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

فروش باغ های *****٦٠٠، و ١٠٠٠ متری، در یک مجموعه اختصاصی، با امکانات کامل *****٠٩١٦٢٤ (ت.ت.ا.م) نمایش کامل

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

شمال-تالش-اسالم تعدادی ویلا و زمین با قیمت ٤٠میلیون به بالا با مجوز ساخت و سند *****٠٩١١٦٩ نمایش کامل

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

فروش باغ های *****٦٠٠، و ١٠٠٠ متری، در یک مجموعه اختصاصی، با امکانات کامل *****٠٩١٦٢٤ (ت.ت.ا.م) نمایش کامل

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

فروش تعدادی باغ ١٠٠٠متری انواع درختان زیر بار،با مجوز ساخت و آلاچیق و فنس کشی آبیاری مکانیزه و نگهبانی با امتیازات کامل و سند،در مجموعه ای کاملا اصولی،قیمت ٢٠ میلیون *****٠٩١٣٢٨ *****٠٩١٣٤٨ نمایش کامل

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

فروش پلاکهای ٢٠٠٠متری انواع درختان میوه زیر بار امتیاز آب زاینده رود سیستم امنیت عالی،مجوز ساخت با سند در مجموعه ای کاملا اصولی فقط ٤٠ میلیون تومان *****٠٩١٣٢٨ *****٠٩١٣٨٨ نمایش کامل

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

فوری - باغ ویلا (رامسر کتالم ) ٥٠٠ متر زمین -١٤٠ متر بنا -سند٦ دانگ قیمت ٣٥٠ میلیون (ت.ت.م) *****٠٣٥١٥ نمایش کامل

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

فوری - باغ ویلا(رامسر کتالم) ٣٠٠متر زمین ، بنا ١٣٨ متر قیمت پایه ٤٣٠ میلیون (ت.ت.م) *****٠٣٥١٥ نمایش کامل

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

فروش باغهای ٢٠٠٠ متری انواع درختان میوه زیر بار مجوز ساخت و فنس کشی آبیاری خودکار و نگهبانی در مجموعه ای کاملا اصولی و مدارک معتبر قیمت ٤٠ میلیون بهترین فصل خرید و سرمایه گذاری *****٠٩١٣٢٣ *****٠٩١٣٢٨ نمایش کامل

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

۳ روز قبل - سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷

بعد از سپاهان شهر باغچه ٦٠٠ متری زیبا دارای استخر ساختمان و آلاچیق ، قیمت توافقی (ت.ت.م) *****٠٩١٣٢٢ نمایش کامل

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

باغ در محدوده بهارستان دارای سند،آب،برق، و گاز قیمت توافقی *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

*****باغ متری، سند بنچاق با یک دانگ سند چاه و درختان آجیلی (ت.ت.ا.م) *****٠٩١٣٤٤ نمایش کامل

۵ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۵ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

شهر بهارستان باغ ١٠٠٠ متری دارای سند ، بدون واسطه *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

۵ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۵ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

شمال،آمل،نور - فروش انواع باغ و ویلا با طرح های متنوع،زیر قیمت vilasabzshomal@ *****٠٩١٩٠٩ نمایش کامل

۹ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

۹ روز قبل - چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

*****باغمتری ،سند بنچاق با یک دانگ سند چاه ودرختان آجیلی (ت.ت.اکیداً ممنوع) *****٠٩١٣٤٤ نمایش کامل

۱۰ روز قبل - سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

مازندران بین آمل و نور، سعادت آباد ویلا شهرکی،دوبلکس ٣ خوابه ٣٦٠ متر زمین، ١٨٠ متر بنا با سند تک برگ،٥٥٠ میلیون بصورت نقد و اقساط همراه با ٢ شب اقامت رایگان *****٠٩١٢١٧ نمایش کامل

۱۰ روز قبل - سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

نور- نوشهر- چمستان زمین، ویلا، آپارتمان از ٢٠ میلیون به بالا+سند و مجوز ساخت *****٠٩١١٩١ نمایش کامل

۱۰ روز قبل - سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

مشتاق سوم، باغ ٦٠٠متری سیمان بری شده با آب و برق ٣٥ میلیون *****٠٩١٦٢٤ (ت.ت.اکیدا.م) نمایش کامل

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

شمال،تالش،اسالم تعدادی ویلا و زمین با قیمت ٤٠میلیون به بالا با مجوز ساخت و سند *****٠٩١١٦٩ نمایش کامل

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

فروش زمین و ویلای شهرک در شمال کشور چسبیده به شهرک نمک آبرود(نقد و اقساط) *****٠٩١٢٣٦ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۷

فروش باغهای ٢٠٠٠ متری انواع درختان میوه زیر بار مجوز ساخت و فنس کشی آبیاری خودکار و نگهبانی در مجموعه ای کاملا اصولی و مدارک معتبر قیمت ٤٠ میلیون بهترین فصل خرید و سرمایه گذاری *****٠٩١٣٢٣ *****٠٩١٣٢٨ نمایش کامل

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

اصفهان،خوانسار بهترین نقطه شهر فروش باغ ویلا،١٠٢٤متر مربع با انواع درختان میوه ٣٩٠متر ساختمان در ٢طبقه مستقل دارای آب،برق،گاز،٢خط تلفن و نهر آب *****٠٩١٢١٤ نمایش کامل

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

فروش باغ های ٦٠٠ متری چهاردیواری، آب چاه شیرین و برق کوچه باغی - ٣٥ میلیون *****٠٩١٣٣٨ (ت.ت.م) نمایش کامل

۲۰ روز قبل - شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

فروش باغ ویلادر شهر زاینده رود به متراژ٧٠٠مترمربع -دارای آبنما -آلاچیق استخر -ویو رودخانه -درب برقی -پارکینگ مجزا جاده اختصاصی - *****٠٩٩١٦٩ مهدیزاده نمایش کامل

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷

نوشهر، چلندر ٤٠٠ متر زمین ١٦٠ بنا دوبلکس قیمت ٢٧٠ میلیون، پول لازم *****٠٩١٥٤١ نمایش کامل

۲۶ روز قبل - یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷

۲۶ روز قبل - یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷

مازندران -آمل -محمودآباد ویلا باغ ، زمین ١٠٠٠ متری ،بنا ١٦٠ متر قیمت ١٨٠ میلیون *****٠٩١٣٧٨خانم کمالی نمایش کامل
Loading


 

درباره ما

شرکت راهنمای همشهری 
مجری پرتیتراژترین نشریات و ضمائم استانی در ایران


دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، جنب مجتمع تجاری پارک،ساختمان گلستان، واحد 7

 

تماس با ما

شماره تماس دفتر مرکزی :
36661020 031 (12 خط)


واحد بازاریابی :  36660641


ایمیل : info@jameshahr.com

انقلاب 32207856 031
میدان جمهوری 33377974 031
بزرگمهر 32684581 031
چهار راه تختی 34462041 031
حکیم نظامی 36261100 031
خیابان دانشگاه 36630001 031
   
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

 

®© کلیه حقوق این سایت برای شرکت راهنمای همشهری محفوظ است .

طراحی و اجرا : دانش سان