• امروز ، دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
  • 031-36661020
  • Info@jameshahr.com
  • |

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهرآسا چهارباغ بالا، ٢٠٠ متر، صفر + ٢٠٠ متر حیاط اختصاصی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهرآسا آبشار اول، ٢٠٠ متر نقشه و متریال عالی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهرآسا مشتاق، ١٦٠ متر، طبقه ٤ بَر فضای سبز، ٩٥٠ میلیون مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهرآسا بَر آبشار، ١٩٠ متر با چشم انداز پارک، ١/٥٥٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهرآسا علامه امینی، ٢٤٠ متر + ١٤٠ متر حیاط اختصاصی، صفر، اکازیون، جنوبی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهرآسا خاقانی، ١٢٠ متر طبقه دوم، بازسازی کامل *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهرآسا نظرشرقی، ٢٥٠ متر، طبقه ٢ دوکله، صفر، تک واحدی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهرآسا مرداویج، ١٩٠ متر طبقه اول، جنوبی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهرآسا کاخ سعادت آباد، ٢٠٠ متر تک واحدی، صفر، نقشه و متریال عالی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

مهرآسا آذر، ٢٤٠ متر، همکف باحیاط اختصاصی و درب مجزا، ٢/٢٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

فردا - سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

سعادت آباد - ملاصدرا ١٥٣متر- ٢کله- امکانات کامل ١ میلیارد و ٢٢٠ میلیون *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

سپاهان شهر، توحیدشرقی قبل از تعاون ٥، ١٣٢ متر، طبقه اول ٧ سال ساخت، ٣٥٦ میلیون *****٠٩١٠٢٢ نمایش کامل

دیروز - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵

دیروز - یکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵

بهارستان، فاز یک ١٠٠متر، طبقه ٤، سند آزاد ١٠٠ میلیون (تماس ١٨ به بعد) (ت.ت.ا.م) *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

مهرآسا علامه امینی، ٢٤٠ متر + ١٤٠ متر حیاط اختصاصی، صفر، اکازیون، جنوبی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

مهرآسا خاقانی، ١٢٠ متر طبقه دوم، بازسازی کامل *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

مهرآسا نظرشرقی، ٢٥٠ متر، طبقه ٢ دوکله، صفر، تک واحدی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

مهرآسا مرداویج، ١٩٠ متر طبقه اول، جنوبی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

مهرآسا آبشار اول، ٢٠٠ متر نقشه و متریال عالی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

مهرآسا مشتاق، ١٦٠ متر، طبقه ٤ بَر فضای سبز، ٩٥٠ میلیون مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

مهرآسا بَر آبشار، ١٩٠ متر با چشم انداز پارک، ١/٥٥٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

مهرآسا چهارباغ بالا، ٢٠٠ متر، صفر + ٢٠٠ متر حیاط اختصاصی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۸ روز قبل - یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

۸ روز قبل - یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

شیخ بهایی، قبل از چهارراه آذر ١٨١متر، مجموعه ٣ واحدی، در کوچه ٨ متری، دنج، طبقه اول با مصالح مرغوب *****٠٩١٣٨٧ نمایش کامل

۱۳ روز قبل - سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵

۱۳ روز قبل - سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵

خانه اصفهان، میدان ماه فرخی آپارتمان ٣ خوابه مسکونی صفر، ١٤٢ متر، ٣٥٠ میلیون (ت.ت.م) *****٠٩١٣٠٩ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

خیابان علامه امینی، جنب باغ غدیر ١٦٠ متر، طبقه ٨، ٣ طرف نور کلیه امکانات، متری ٤/٥ میلیون *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

مهرآسا بَر آبشار ١٩٠ با چشم انداز پارک ١/٥٥٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

ابتدای خیابان مقداد،مادی شاداب ١٧٥ متری، صفر، دو بَر نور با وام ١٥٠ میلیون تومانی (ت.ت.ا.م) *****٠٩٣٦٣٩ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

مهرآسا چهارباغ بالا، ٢٠٠ متر صفر + ٢٠٠ متر حیاط اختصاصی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

مهرآسا آبشار اول، ٢٠٠ متر صفر، نقشه و متریال عالی، بهترین نقطه آبشار *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

مهرآسا مشتاق، ١٦٠ متر، طبقه ٤، جنوبی ٩٥٠ میلیون مقطوع، استثنایی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

مهرآسا آپادانا، آبشار، ٢٠٠ متر همکف + حیاط اختصاصی (بسیار لوکس) *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۹ دی ۱۳۹۵

مهرآسا مشتاق دوم، ٢٥٠ متر، با چشم انداز فضای سبز، تک واحدی، نورگیری عالی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۱۹ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵

۱۹ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵

خانه اصفهان،١واحدآپارتمان صفر ١٤٢متربا امکانات کامل فوری و کمترین قیمت (ت.ت.م) *****٠٩١٣٠٩ نمایش کامل

۲۰ روز قبل - سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵

۲۰ روز قبل - سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵

سعادت آباد - ملاصدرا ١٥٣ متر، ٣ خوابه، ٢ کله امکانات کامل، ١ میلیارد و ٢٢٠ میلیون (ت.ت.ا.م) *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

۲۰ روز قبل - سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵

۲۰ روز قبل - سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵

خیابان مشتاق اول کوچه روشن ١٢٠ متر با دید رودخانه متری ٧/٥ میلیون *****٠٩١٣٣٢ نمایش کامل

۲۲ روز قبل - یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵

۲۲ روز قبل - یکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵

بلوار شفق - موقعیت عالی طبقه هفتم صفر و نوساز آپارتمان ٣ خوابه ١٤٤ متر ٣ طرف نور ٣٤٠ میلیون (ت.ت.ا.م) *****٠٩١٣٥٧ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۴ دی ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۴ دی ۱۳۹۵

خواجه عمید آپارتمان ١٣٦ متر، صفر سند آماده تحویل و به نام زدن (ت.ت.ا.م) *****٠٩٣٥٣٢ نمایش کامل

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵

خانه اصفهان،١واحدآپارتمان صفر ١٤٢متربا امکانات کامل فوری و کمترین قیمت *****٠٩١٣٠٩ نمایش کامل

۲۹ روز قبل - یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵

۲۹ روز قبل - یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵

سعادت آباد، ملاصدرا ١٥٣ متر، ٣ خوابه، ٢ کله، امکانات کامل ١ میلیارد و ٢٢٠ میلیون (ت.ت.م) *****٠٩١٣١١ نمایش کامل
Loading


 

درباره ما

کانون آگهی و تبلیغات راهنمای همشهری مجری پرتیترازترین نیازمندیهای استانی در ایران


دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، جنب مجتمع تجاری پارک،ساختمان گلستان، واحد 7

 

تماس با ما

شماره تماس دفتر مرکزی :
36661020 031 (12 خط)


واحد بازاریابی :  36660641


ایمیل : info@jameshahr.com

انقلاب 32207856 031
میدان جمهوری 33377974 031
بزرگمهر 32684581 031
چهار راه تختی 34462041 031
حکیم نظامی 36261100 031
خیابان دانشگاه 36630001 031
   
جامع شهر

 

®© کلیه حقوق این سایت برای شرکت راهنمای همشهری محفوظ است .

طراحی و اجرا : شرکت دانش بنیان توانمند