• امروز ، دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
  • 031-36661020
  • Info@jameshahr.com
  • |

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

سپاهان شهر فروش یا معاوضه، آپارتمان١٤٧متر طبقه ٤، لوکس، متری ٢/٦٠٠ میلیون *****٠٩١٣٣٠ (ت.ت.م) نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

مهرآسا بَر مشتاق، ١٩٠ متر، صفر نقشه و متریال استثنایی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

مهرآسا میر، ١٦٥ متر، تک واحدی موقعیت عالی، ٩٥٠ میلیون *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

مهر آسا مشتاق، ١٦٠ متر جنوبی، بَر پارک نقشه و طراحی عالی، ٨٥٠ میلیون مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

مهرآسا کاخ سعادت آباد، ٢٠٠ متر، تک واحدی نوساز، نقشه و متریال عالی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

مهر آسا آپادانا، ٢٤٠ متر دوبلکس صفر، شمالی جنوبی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

مهر آسا چهارباغ بالا، ٢٠٠ متر، طبقه ٤ جنوبی، تک واحدی، صفر *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

مهرآسا مرداویج، ١٨٥ متر، طبقه ٣ صفر، جنوبی، امکانات کامل *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

مهرآسا شریعتی، ١٩٠ متر، صفر امکانات کامل، طبقه ٢ *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

مهر آسا مرداویج، ٢٣٠ متر تک واحدی، جنوبی، طبقه ٢ *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

فروش فوری شاهین شهر، دهخدا ١٤٣ مترصفر + ١٠٠ متر حیاط اختصاصی سند ٦ دانگ و آماده انتقال تحویل به صورت شرکتی قیمت ٢٣٥ میلیون *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

امروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

سعادت آباد - ملاصدرا ١٥٣ متر- ٢ کله - امکانات کامل ١ میلیارد و ٢٢٠ میلیون *****٠٩١٣١١ (ت.ت.ا.م) نمایش کامل

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

رباط اول- استاد شهریار ١٢١متری،٣ خوابه،تک واحدی ٢ بر نور با امکانات کامل-٢٩٠ میلیون *****٠٩٣٠٢٠ نمایش کامل

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

سعادت آباد - ملاصدرا ١٥٣ متر، ٢کله، امکانات کامل ١ میلیارد و ٢٢٠ میلیون *****٠٩١٣١١ (ت.ت.م) نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

املاک پل آذر، ١٧٦ متر نوساز ویو مادی،شیک و لوکس با استخر و سونا، ١/٤٠٠ میلیارد *****٩٨٠٠٩ نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

املاک پل میر، ١٨٣ متر دو کله نور،٦ سال ساخت تک واحدی، ١/٠٥٠ میلیارد(ت.ت.م) *****٩٨٠٠٩ نمایش کامل

۹ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۹ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

املاک پل مهرآباد، ١٦٠ متر دو کله نور طبقه ٦، ٧ سال ساخت، ٩٥٠ میلیون *****٩٨٠٠٩ نمایش کامل

۹ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۹ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

املاک پل آپادانا اول، ٢٠٥ متر دو کله نور شیک و لوکس، طبقه *****٣، میلیارد *****٩٨٠٠٩ نمایش کامل

۹ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۹ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

شاهین شهر دهخدا، ١٤٣ متر، صفر+ حیاط اختصاصی، ٢٣٠ میلیون *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۹ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۹ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

چهارراه ابن سینا ١٣٤ متر، طبقه ٣، تک واحدی، دارای وام جنوبی و شرقی، لوکس، با کلیه امکانات *****٠٩١٣١٠ (ت.ت.م) نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا چهارباغ بالا، ٢٠٠ متر، صفر نقشه و متریال عالی، ١/٥ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

مهرآسا مشتاق، ١٦٠ متر، جنوبی، بر پارک نقشه و طراحی عالی، ٨٥٠ میلیون مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا میر، ٢٢٠ متر، نوساز تک واحدی، ١/٢٠٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا آذر، ٢٤٠ متر، همکف + حیاط اختصاصی و درب مجزا، بَر مادی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا نظرشرقی، ١٤٥ متر، صفر تک واحدی، خوش نقشه *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

مهرآسا مرداویج، ٢٢٠ متر، طبقه ٣ جنوبی، تک واحدی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا دقیقی، ١٥٠ متر، طبقه ٢ صفر، جنوبی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا چهارباغ بالا، ١٨٥ متر، صفر تک واحدی، جنوبی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا شیخ صدوق جنوبی، ١٩٠ متر صفر، جنوبی، تک واحدی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا فردوسی، ١٤٥ متر، طبقه ٥ نوساز، ١ میلیارد مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

فروش فوری به دلیل مسافرت چهارراه آبشار، آپارتمان ٣خوابه کاملا لوکس (ت ت ا م) *****٠٩١٣٢٢ نمایش کامل

۱۵ روز قبل - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

۱۵ روز قبل - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

سعادت آباد - ملاصدرا ١٥٣ متر، ٢ کله، امکانات کامل ١ میلیارد و ٢٢٠ میلیون *****٠٩١٣١١ (ت.ت.ا.م) نمایش کامل

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

سعادت آباد - ملاصدرا ١٥٣متر، ٢کله، امکانات کامل ١میلیارد و ٢٢٠ میلیون *****٠٩١٣١١ (ت.ت.ا.م) نمایش کامل

۲۲ روز قبل - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

۲۲ روز قبل - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

رباط، استاد شهریار ١٢١ متر تک واحدی، طبقه سوم فول امکانات، متری ٢/٤ میلیون (ت.ت.ا.م) *****٠٩٣٠٨٢ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا آپادانا اول ،٢١٥ متر ،بسیارشیک وخوش نقشه ،شمالی و جنوبی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

مهر آسا مشتاق ١٦٠ متر جنوبی -نقشه و طراحی عالی -برفضای سبز -٨٥٠ میلیون مقطوع *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

املاک پل میر، ١٨٣ متر دو کله نور، تک واحدی ٦سال ساخت، ١/٠٥٠ میلیارد *****٩٨٠٠٩ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

املاک پل مهرآباد، ١٦٠ متر دو کله نور طبقه ٦، ٧ سال ساخت، ٩٥٠ میلیون *****٩٨٠٠٩ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

املاک پل آپادانا اول، ٢٠٥ متر دو کله نور طبقه ٣، شیک و لوکس، ١/٤٣٠ میلیارد *****٩٨٠٠٩ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

املاک پل آذر، ١٧٦ متر نوساز، ویو مادی، شیک و لوکس با استخر و سونا، ١/٤٠٠ میلیارد *****٩٨٠٠٩ نمایش کامل
Loading


 

درباره ما

کانون آگهی و تبلیغات راهنمای همشهری مجری پرتیترازترین نیازمندیهای استانی در ایران


دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، جنب مجتمع تجاری پارک،ساختمان گلستان، واحد 7

 

تماس با ما

شماره تماس دفتر مرکزی :
36661020 031 (12 خط)


واحد بازاریابی :  36660641


ایمیل : info@jameshahr.com

انقلاب 32207856 031
میدان جمهوری 33377974 031
بزرگمهر 32684581 031
چهار راه تختی 34462041 031
حکیم نظامی 36261100 031
خیابان دانشگاه 36630001 031
   
جامع شهر

 

®© کلیه حقوق این سایت برای شرکت راهنمای همشهری محفوظ است .

طراحی و اجرا : شرکت دانش بنیان توانمند