• 031-36661020
    • Info@jameshahr.com

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

باغ غدیر ١٤٥ متر صفر تک واحدی، طبقه آخر بسیار خوش نقشه و غرق در نور متریال و سازه بی نظیر و کاملا مهندسی ساز (نمای ترکیبی) قیمت ٧٧٠ میلیون مقطوع (نقد یا معاوضه) *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

مهر آسا بلوار آئینه خانه، ٢٥٠ متر طبقه ٢، تک واحدی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

مهر آسا بلوار آئینه خانه، ١٦٠ متر طبقه ٤، بازسازی کامل *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

مهر آسا میر، ٢١٥ متر، طبقه اول جنوبی، خوش نقشه *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

مهر آسا آپادانا، ٢٠٠ متر، همکف صفر و شیک *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا پل غدیر، آبشار، ١٨٥ متر طبقه ٢، تک واحدی، ٩٢٥ میلیون *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

برمشتاق -١٩٠ مترصفر با چشم انداز زیبا متریال عالی -قیمت مناسب (ت.ت.م) *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

امروز - دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

* خانه نو * بربوستان سعدی -١٧٠ متر با چشم انداز پارک -٩٢٠ میلیون (ت.ت.ا.م) *****٠٩١٣٠٣ نمایش کامل

پریروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

احمد آباد - ٢١٠ متر سوپر لوکس- دوبلکس - منها فروش یا معاوضه -٤٥٠ میلیون *****٠٩١٣٢٦٧٧ نمایش کامل

۶ روز قبل - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

۶ روز قبل - سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

احمد آباد - ٢١٠ متر سوپر لوکس- دوبلکس - منها فروش یا معاوضه -٤٥٠ میلیون (تماس: *****٢٠٢ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا هفت دست شرقی، ٢٠٠ متر + ١٥٠ متر حیاط اختصاصی، تک واحدی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

مهر آسا بیشه حبیب، ١٨٠ متر طبقه ٣، فول امکانات *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

مهر آسا علامه امینی، ٢٢٠ متر تک واحدی جنوبی، طبقه ٤ *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

مهر آسا چهارباغ بالا، ٢٠٥ متر امکانات کامل، طبقه ٢، دو بَرنور *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا میر، ١٨٠ متر، صفر، تک واحدی نقشه و متریال عالی، ١/٤٥٠ میلیارد *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

باغ غدیر ١٤٥ متر صفر تک واحدی، طبقه آخر بسیار خوش نقشه و غرق در نور متریال و سازه بی نظیر و کاملا مهندسی ساز (نمای ترکیبی) قیمت ٧٧٠ میلیون مقطوع (نقد یا معاوضه) *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

خیابان رباط -رزمندگان آپارتمان١٤٠ متری،جنوبی قیمت توافقی یا معاوضه با منزل ویلایی *****٠٩٣٣٥٥ نمایش کامل

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا بَر مشتاق اکازیون واقعی ١٩٠ متر صفر با دید و چشم انداز ابدی نقشه و متریال چشمگیر ١/٨٦٠ میلیارد مقطوع فقط نقد مهلت فقط ٣ روز *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا بَر مشتاق اکازیون واقعی ١٩٠ متر صفر با دید و چشم انداز ابدی نقشه و متریال چشمگیر ١/٨٦٠ میلیارد مقطوع فقط نقد مهلت فقط ٣ روز *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۲۷ روز قبل - سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

خیابان طیب، ١٤٠ متر طبقه اول از مجتمع ٣ واحدی با امکانات کامل، متری ٤ میلیون ت.ت.م *****٠٩١٣١٢ نمایش کامل

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

مهرآسا بَر مشتاق اکازیون واقعی ١٩٠ متر صفر با دید و چشم انداز ابدی نقشه و متریال چشمگیر ١/٨٦٠ میلیارد مقطوع فقط نقد مهلت فقط ٣ روز *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

مهرآسا مرداویج ١٧٥ متر ،نوساز طبقه اول ،متری ٦ میلیون *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

مهرآسا هفت دست، ٢٠٠ متر، صفر تک واحدی، نقشه و متریال عالی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

مهرآسا چهارباغ بالا، ٢٠٠ متر، دو بر، تک واحدی امکانات کامل، متری ٥/٣٠٠ متر *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

مهرآسا ملاصدرا، ٢٣٠ متر، شمالی جنوبی نوساز، طبقه ٤، شیک *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

مهرآسا مرداویج، ٢٤٠ متر، طبقه ٢ شمالی جنوبی، خوش نقشه، صفر *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

مهرآسا توحید، باغ به، ٢٠٠ متر، خوش نقشه بادید صفه، ٥ ساله، ١/٦٥٠ میلیارد *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

مهرآسا مرداویج ١٦٠ متر ،دوبر نور ٤ساله ،یک میلیارد *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶

مهر آسا نظرشرقی، ٢٤٠ متر، صفر تک واحدی، موقعیت و ساخت عالی *****٠٩١٣١٠ نمایش کامل
Loading


 

درباره ما

شرکت راهنمای همشهری 
مجری پرتیتراژترین نشریات و ضمائم استانی در ایران


دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، جنب مجتمع تجاری پارک،ساختمان گلستان، واحد 7

 

تماس با ما

شماره تماس دفتر مرکزی :
36661020 031 (12 خط)


واحد بازاریابی :  36660641


ایمیل : info@jameshahr.com

انقلاب 32207856 031
میدان جمهوری 33377974 031
بزرگمهر 32684581 031
چهار راه تختی 34462041 031
حکیم نظامی 36261100 031
خیابان دانشگاه 36630001 031
   
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

 

®© کلیه حقوق این سایت برای شرکت راهنمای همشهری محفوظ است .

طراحی و اجرا : دانش سان