• 031-36661020
    • Info@jameshahr.com

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

پرداخت فوری سرمایه در طرح های درآمدزا در قبال سند ملکی (ت.ت.م) *****٠٩١٣٦٣ نمایش کامل

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

سرمایه گذاری باور نکردنی شما هم میتوانید یکی از پولدارترینها باشید هر ٤ ماه یکبار سرمایه خود را ٤ برابر کنید، همراه با اشتغال زایی از ١٠ میلیون به بالا با مجوزرسمی و مشاوره رایگان *****٠٩٣٩٤٢ ت ت ا م نمایش کامل

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

سرمایه گذاری، اشتغال پاره وقت در منزل،در زمینه مونتاژ الکتریک ١٠میلیون سرمایه،١میلیون درآمد *****٠٩١٣١٦ نمایش کامل

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

سرمایه گذاری همراه با اشتغال و سود مشارکت با قرارداد رسمی ٢٠میلیون به بالا *****١٤٢٤٦ نمایش کامل

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

پذیرش سرمایه گذار ضمانت سفته+سود اجناس ماهیانه ٤ % دستگاه کاهنده مصرف برق (حمید رضا فقیری نژاد) *****٠٩١٣١٦ نمایش کامل

۴ روز قبل - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

۴ روز قبل - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

یک شرکت عمرانی از علاقه مندان به سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی با وثیقه ملکی و سود متعارف دعوت مینماید *****٠٩١٣٢١ نمایش کامل

۴ روز قبل - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

۴ روز قبل - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

قابل توجه افرادی که جویای کار تولیدی هستند می توانند با مشاوره باما (هر چهارماه یکبار) هم محصول وهم سرمایه خود را تا ٤ برابر افزایش دهید (ت.ت.م) *****٠٩١٤٠٢ نمایش کامل

۴ روز قبل - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

۴ روز قبل - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

نیازمند سرمایه گذار با ضمانت دو برابر ملک مسکونی سند٦دانگ، با کارمزد عالی و حلال *****٠٩١٣٣٠(شهر اصفهان) نمایش کامل

۴ روز قبل - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

۴ روز قبل - سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

شرکت کیان ظروف اسپادانا (ش ث ١٧٣١) با سرمایه گذاری خود هر چند اندک در بزرگترین تولیدی ظروف یکبار مصرف کاغذی استان اصفهان مشارکت و سرمایه گذاری کنید سرمایه گذاری= سود ماهیانه حتی با ٥ میلیون *****٥٦٩٧١ نمایش کامل

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

پذیرش سرمایه گذار ضمانت سفته+اجناس سود ماهیانه ٤ درصد دستگاه کاهنده مصرف برق حمیدرضا فقیری نژاد *****٠٩١٣١٦ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

نیازمند سرمایه گذار با ضمانت دو برابر ملک مسکونی سند٦دانگ، با کارمزد عالی و حلال *****٠٩١٣٣٠(شهر اصفهان) نمایش کامل

۱۱ روز قبل - سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

قابل توجه افرادی که جویای کار تولیدی هستند می توانند با مشاوره باما (هر چهارماه یکبار) هم محصول وهم سرمایه خود را تا ٤ برابر افزایش دهید (ت.ت.م) *****٠٩١٤٠٢ نمایش کامل

۱۱ روز قبل - سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷

سرمایه گذاری، اشتغال پاره وقت در منزل،در زمینه مونتاژ الکتریک ١٠میلیون سرمایه،١میلیون درآمد *****٠٩١٣١٦ نمایش کامل

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷

شریک جهت تولید وصادرات همراه با اشتغال زایی (ت ت م) *****٧٤١٧٧ نمایش کامل

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷

سرمایه گذاری اشتغال پاره وقت در منزل در زمینه مونتاژ الکتریک ١٠ میلیون سرمایه ١ میلیون درآمد *****٠٩١٣١٦ نمایش کامل

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

۱۳ روز قبل - یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷

شرکت کیان ظروف اسپادانا (ش ث ١٧٣١) با سرمایه گذاری خود هر چند اندک در بزرگترین تولیدی ظروف یکبار مصرف کاغذی استان اصفهان مشارکت و سرمایه گذاری کنید سرمایه گذاری= سود ماهیانه حتی با ٥ میلیون *****٥٦٩٧١ نمایش کامل

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

توجه ، سود عالی نیازمند شریک با ٢٠٠ میلیون سرمایه (پشتوانه سرمایه سند ملکی ) *****٠٩١٣٨١ نمایش کامل

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷

۲۰ روز قبل - یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷

سرمایه گذاری اشتغال پاره وقت در منزل در زمینه مونتاژ الکتریک ١٠ میلیون سرمایه ١ میلیون درآمد *****٠٩١٣١٦ نمایش کامل

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

سرمایه گذاری باور نکردنی شما هم میتوانید یکی از پولدارترینها باشید هر ٤ ماه یکبار سرمایه خود را ٤ برابر کنید، همراه با اشتغال زایی از ١٠ میلیون به بالا با مجوزرسمی و مشاوره رایگان *****٠٩٣٩٤٢ ت ت ا م نمایش کامل

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

توجه *** توجه شغلی مطمئن و پرسود با سرمایه گذاری در کار تولیدی سرمایه خود را هر ٤ماه چند برابر کنید مشاوره و بازدید رایگان (ت.ت.ا.م) *****٠٩٠٢٦٣٢ نمایش کامل

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

نیازمند شریک و سرمایه گذار با سوددهی بالا به صورت تضمینی (ت.ت.ا.م) *****٠٩٩٠٩ نمایش کامل

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

نیازمند شریک با ٢٠٠ میلیون سرمایه، زمینه فعالیت (تأمین کننده آهن قراضه کارخانه ذوب) *****٠٩١٣٨١ نمایش کامل

۲۷ روز قبل - یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷

نیاز به سرمایه گذار جهت کار ضایعات *****٠٩١٣٠٢ نمایش کامل
Loading


 

درباره ما

شرکت راهنمای همشهری 
مجری پرتیتراژترین نشریات و ضمائم استانی در ایران


دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، جنب مجتمع تجاری پارک،ساختمان گلستان، واحد 7

 

تماس با ما

شماره تماس دفتر مرکزی :
36661020 031 (12 خط)


واحد بازاریابی :  36660641


ایمیل : info@jameshahr.com

انقلاب 32207856 031
میدان جمهوری 33377974 031
بزرگمهر 32684581 031
چهار راه تختی 34462041 031
حکیم نظامی 36261100 031
خیابان دانشگاه 36630001 031
   
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

 

®© کلیه حقوق این سایت برای شرکت راهنمای همشهری محفوظ است .

طراحی و اجرا : دانش سان