• امروز ، پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶
  • 031-36661020
  • Info@jameshahr.com
  • |

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

۴ روز بعد - دوشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۶

نیروی خانم و آقا جهت کار در کترینگ غذا خوری نیازمندیم(محدوده آپادانا) *****٧٤٧١١ نمایش کامل

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

نیروی خانم جهت فست فود ترجیحا با سابقه کار (ت.ت.م) *****٩٣٧٧٧ نمایش کامل

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

به یک نفر آقا جوان جهت کار در لبنیاتی نیازمندیم *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

تعدادی نیروی خانم جهت پذیرایی در باغ و تالار *****٣٦٢ (ت.ت.م) *****٠٩٣٧٢٨ نمایش کامل

۱۶ روز قبل - سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

تعدادی خانم جهت بسته بندی در کارگاه، ساعت کار ٨ الی ١٥ خیابان امام خمینی، سه راه ملک شهر *****٠٠٧٨٨ نمایش کامل

۱۶ روز قبل - سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - سه شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

کارگر جهت کار در رستوران، خانه داری و آشپزخانه هتل ابیانه (شهرستان نطنز روستای ابیانه)باحقوق ١٢٠٠میلیون نیازمندیم (ت ت ا م) *****٠٣١٥٤٢ نمایش کامل

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

به تعدادی کارگر ساده آقا جهت کار در پیتزافروشی نیازمندیم (ت.ت.م) *****٠٩١٦٢٠ نمایش کامل

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

تعدادی کارگرساده فنی آقا(محدوده کهندژ) *****٠٩١٣٥٠ نمایش کامل

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

استخدام تراکت پخش کن زیر ٣٥ سال با حقوق روزانه *****٣٦٢ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

خانم جهت کار در کبابی محدوده خیابان مسجدسید *****٠٩٣٩٠١ *****٣٣٣ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

استخدام نیروی خانم وآقا جهت کار در رستوران حکیم نظامی مقابل پمپ بنزین رستوران جزیره *****٣٦٢ نمایش کامل

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

کارگر جهت کاردررستوران ،خانه داری وآشپزخانه هتل ابیانه(شهرستان نطنز روستای ابیانه)باحقوق ١٢٠٠میلیون نیازمندیم (ت ت ا م) *****٠٣١٥٤٢ نمایش کامل

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

به تعدادی نیرو جهت پخش تراکت با حقوق بالای ١ میلیون نیازمندیم- ساعت تماس:٩ الی ١٣ ت ت ا م *****٠٩١٣٩٩ نمایش کامل

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

تعدادی خانم جهت بسته بندی در کارگاه، ساعت کار ٨ الی ١٥ خیابان امام خمینی، سه راه ملک شهر *****٠٠٧٨٨ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

٣٠ نفر آقا جوان جهت پخش تراکت-حقوق بالای ١میلیون+بیمه و پورسانت *****٠٩١٣٩٠ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

خانم جهت بسته بندی در کارگاه شمع سازی محدوده خیابان امام خمینی *****٩٤٥٦٤ نمایش کامل

۲۳ روز قبل - سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵

به یک نفر کارگر ساده آقا زیر ٣٠ سال جهت تولید سنگ مصنوعی نیازمندیم *****٠٩١٣٢١ نمایش کامل

۲۴ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

۲۴ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

سه نفر کارگر ساده آقا جوان جهت کار در کارگاه قنادی محدوده خرم *****٣٢٣ نمایش کامل

۲۴ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

۲۴ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

به ٢نفرنیروجوان پاره وقت جهت گرفتن اشتراک تاکسی تلفنی باحقوق تقریبا٩٠٠هزارنیازمندیم (ت ت ا م) *****٠٩١٣٣٢ نمایش کامل

۲۴ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

۲۴ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

به تعدادی کارگر ساده آقا جهت کار در پیتزافروشی نیازمندیم (ت.ت.م) *****٠٩١٦٢٠ نمایش کامل

۲۵ روز قبل - یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

تعدادی خانم جهت بسته بندی درب کارگاه، ساعت کار ٨ الی ١٥ خیابان امام خمینی، سه راه ملک شهر *****٠٠٧٨٨ نمایش کامل

۲۵ روز قبل - یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

تعدادی کارگر ساده آقا جهت کارگاه تولیدی فنرسازی ملک شهر، جنب پارک مادر *****٠٥٢٧٣ نمایش کامل

۲۵ روز قبل - یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

کارگر ساده جهت کار در کارگاه MDF محدوده خیابان امام خمینی *****٠٩١٣٨٠ نمایش کامل

۲۵ روز قبل - یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

کارگر آقا زیر ٣٠ سال جهت کار در کارگاه صنعتی *****٠٩١٣٣٠ نمایش کامل

۲۵ روز قبل - یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

٣٠ نفر آقا جوان جهت پخش تراکت-حقوق بالای ١میلیون+بیمه و پورسانت *****٠٩١٣٩٠ نمایش کامل

۲۵ روز قبل - یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵

کارگر ساده جهت فروشگاه مرغ *****٠٩١٣٥٥ (ت.ت.ا.م) نمایش کامل

۲۶ روز قبل - شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

۲۶ روز قبل - شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۵

کارگر ساده جهت کار MDF نیازمندیم *****٠٩١٣١١ نمایش کامل

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

تعدادی خانم جهت کار در کارگاه فیروزه کوبی محدوده رباط اول *****٦٢٧٧٠ نمایش کامل

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

کارگر ساده آقا بازنشسته جهت کار در فروشگاه موادغذایی ورودی خورزوق (ت.ت.ا.م) *****٠٩١٣٤٠ نمایش کامل

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

به چندنفرکارگر نیمه ماهر کانال سازنیازمندیم (ت ت ا م) *****٠٩١٣٣٢ نمایش کامل

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

٣٠ نفر آقا جوان جهت پخش تراکت-حقوق بالای ١میلیون+بیمه و پورسانت *****٠٩١٣٩٠ نمایش کامل

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

۲۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

به تعدادی خانم تمام وقت یانیمه وقت جهت کار درکبابی محل کارچهارراه تختی نیازمندیم *****٤٠٤٤٣ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

۳۰ روز قبل - سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نیروی اداری مسلط به اینترنت و آفیس ساعت تماس: ٨ الی ١٧ *****٠٩٠٣١٠ (ت.ت.م) نمایش کامل

۳۰ روز قبل - سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

۳۰ روز قبل - سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نیرو جهت کار در کارگاه تزریق پلاستیک نیازمندیم (محدوده روشن دشت) ت ت ا م - *****٠٩١٣٨٨ نمایش کامل

۳۰ روز قبل - سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

۳۰ روز قبل - سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

نیروی ساده خانم جهت کار در کارگاه ایران تکنیک محدوده خیابان امام خمینی *****٦٢١٣١ نمایش کامل
Loading


 

درباره ما

کانون آگهی و تبلیغات راهنمای همشهری مجری پرتیترازترین نیازمندیهای استانی در ایران


دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، جنب مجتمع تجاری پارک،ساختمان گلستان، واحد 7

 

تماس با ما

شماره تماس دفتر مرکزی :
36661020 031 (12 خط)


واحد بازاریابی :  36660641


ایمیل : info@jameshahr.com

انقلاب 32207856 031
میدان جمهوری 33377974 031
بزرگمهر 32684581 031
چهار راه تختی 34462041 031
حکیم نظامی 36261100 031
خیابان دانشگاه 36630001 031
   
جامع شهر

 

®© کلیه حقوق این سایت برای شرکت راهنمای همشهری محفوظ است .

طراحی و اجرا : شرکت دانش بنیان توانمند