• امروز ، دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
  • 031-36661020
  • Info@jameshahr.com
  • |

دیروز - یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵

دیروز - یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٧١٥٦٠ مربوط به خودروی کیا سراتو به شماره پلاک *****٩١٦ ایران ٥٣ به شماره شاسی NAS *****٠٨٠٤٢ مفقود و فاقد اعتبار می باشد نمایش کامل

پریروز - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

پریروز - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

عشق حقیقی را پیدا کنیم تدبر در آیات قرآن کریم و نهج البلاغه لطفا با ما همراه شوید telegram.me/bareshrahmat نمایش کامل

۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٠٠٠٥٨ مربوط به خودروپراید جی ال ایکس دوگانه سوز به شماره پلاک ٤٣٨ل٤٨ ایران ١٤ و شماره شاسی S *****24468 مفقود و فاقد اعتبار است نمایش کامل

۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

۴ روز قبل - پنج شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه خودرو پراید به شماره *****١١١٢١ و شماره شاسیG1210528 مفقود و فاقد اعتبار است نمایش کامل

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٤٠٠٦٢ مربوط به خودروی وانت سایپا ١٥١ به شماره پلاک *****٦٤٣ ایران ٢٣ و شماره شاسی NAS *****١٥١٥٤ مفقود و فاقد اعتبار می باشد نمایش کامل

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٠٠٥١٨ مربوط به موتور پرواز ١٢٥ به شماره پلاک ١٧٩١١ ایران ٦٣٢ به شماره شاسی ٩٥١١٢٦٤ مفقود و فاقد اعتبار است نمایش کامل

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه با شماره *****٠٠١٨٩ مربوط به خودرو پژو٢٠٦آریان به شماره پلاک ٦٢٤ب١٧ ایران ١٣ و شماره شاسی NAAP *****73988 مفقود و فاقد اعتبار است نمایش کامل

۶ روز قبل - سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

۶ روز قبل - سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٠٨٢٢٠ مربوط به خودرو برلیانسH220 به شماره پلاک ٧٨٥م٣٩ ایران ٥٣ به شماره شاسی NAS *****01826 مفقود و فاقد اعتبار است نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٥/٣٧٨ مربوط به موتورسیکلت به شماره پلاک ٨٩٣٥٤ ایران ٦٢٩ و شماره شاسی ٩٤٣٥٣٥٢ مفقود و فاقد اعتبار است نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه ثالث به شماره *****٧٤٢٢٤ مربوط به خودروی تیبا ٢ به شماره پلاک *****١٦٣ ایران ١٣ و شماره شاسی NAS *****٧٣٠٣٩ مفقود و فاقد اعتبار می باشد نمایش کامل

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

۷ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٠٠٢٥٠ مربوط به خودرو کامیون کمپرسی١٩٢٩ به شماره پلاک ٣٨٩ع٣١ ایران ٤٣ و شماره شاسی NA2F3LLD *****68A0 مفقود و فاقد اعتبار است نمایش کامل

۸ روز قبل - یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

۸ روز قبل - یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

السلام علیک یا ابا عبدا... کاروان نمادین ورود امام حسین به کربلا ورود کاروان اسراء-تعزیه خوانی karbalairan@ ارسال عکس و فیلم نمایش کامل

۸ روز قبل - یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

۸ روز قبل - یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٥٦٦٩٠ مربوط به خودروی وانت زامیاد به شماره پلاک *****٥٩٥ ایران ٤٣ و شماره شاسی NAZDL *****٣٥٤١٠ مفقود و فاقد اعتبار می باشد نمایش کامل

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵

السلام علیک یا ابا عبدا... کاروان نمادین ورود امام حسین به کربلا ورود کاروان اسراء-تعزیه خوانی karbalaiyan@ ارسال عکس و فیلم نمایش کامل

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٦٥٤١٠ مربوط به خودرو سایپا ١١١SE به شماره پلاک ٧٦٨ه ١٤ ایران٩٩ به شماره شاسی NAS *****63670 مفقود و فاقد اعتبار است نمایش کامل

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

خرید و فروش سیلوهای سیمانی و تانکر و ضایعات آهن آلات، مس وآلومینیوم *****٦٠٢٣٤ نمایش کامل

۱۵ روز قبل - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

۱۵ روز قبل - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه ثالث به شماره *****٩٨٤٦٣ خودرو وانت پراید به شماره شاسی *****٤٩٥ مفقود و فاقد اعتبار است نمایش کامل

۱۵ روز قبل - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

۱۵ روز قبل - یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه ثالث به شماره *****٠٠٩١٤ مربوط به خودروی پژو ٢٠٦ به شماره شهربانی *****٦٤٦ ایران ٥٣ و شماره شاسی IN *****٨١٦ مفقود و فاقد اعتبار می باشد نمایش کامل

۱۶ روز قبل - شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

نصب - تعمیر و شستشوی انواع پرده با ١٠ سال سابقه کار (ت ت ا م) *****٠٩١٣٢٦ نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

با تمام مداد رنگی های دنیا به هر زبانی چه بدانی یا ندانی خالی از هر تشبیه و استعاره تنها یک جمله برایت خواهم نوشت دوستت دارم فرشته از طرف نامزدت فرشید نمایش کامل

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - پنج شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵

کارت دانشجویی فیاضه انگشترساز اصفهانی به شماره ٩٠٣١٠١٧ متعلق به موسسه آموزش عالی دانش پژوهان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد نمایش کامل

۱۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

۱۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٠٠٩١٦ مربوط به خودرو تیوولی به شماره شاسی KPT20B1VSHP124709 و شماره موتور *****٦٧٠٤١ مفقود و فاقد اعتبار است نمایش کامل

۱۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

۱۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****١٥٦٥٥ مربوط به خودرو سایپا ١٣١SE به شماره پلاک ٨٥٤ص٩٧ ایران ٣٤ و شماره شاسی NAS *****14348 مفقود و فاقد اعتبار است نمایش کامل

۲۲ روز قبل - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

۲۲ روز قبل - یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٠٠٨٧٩ مربوط به موتورسیکلت جترو ١٣٠ به شماره پلاک ٣٧١٢٧ ایران ٦٣٢ و شماره شاسی ٩٥١٢٦٢٩ مفقود و فاقد اعتبار می باشد نمایش کامل

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٠٠٥٥٤ مربوط به خودروی GTXI به شماره پلاک *****٦٧٣ ایران ٧٧ و شماره شاسی S *****٢٥٢٩٧ مفقود و فاقد اعتبار می باشد نمایش کامل

۲۵ روز قبل - پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - پنج شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۵

کارت دانشجویی به شماره ٩٣٣٢١٧٥ به نام مسعود رضایی شماره ملی *****١٢٧١٩ رشته نقشه کشی معماری از دانشگاه دانش پژوهان مقطع کاردانی مفقود و فاقد اعتبار است نمایش کامل

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٠٠٠٨٦ مربوط به موتور سیکلت رایکا و شماره پلاک ٧٦٢٧١ایران ٦٣١ و شماره شاسی ٩٥٤٣١٣٢ مفقود و فاقد اعتبار است نمایش کامل

۲۷ روز قبل - سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

۲۷ روز قبل - سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٠١٥٧٦ مربوط به موتورسیکلت رهرو هوندا به شماره پلاک ٥٧٦٣٧ ایران ٦٢٩ و شماره شاسی ٩٤٤٥٥٠٦ مفقود و فاقد اعتبار می باشد نمایش کامل

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

ددی جان من درمیان آغوش پدرانه ات من شدم پس باش، تا من بمانم من در نگاه تو عشق را مشق کردم پس باش، تا من عاشق بمانم "از طرف جودی" نمایش کامل

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٠٠١٦٣ مربوط به موتورسیکلت TVS 125 به شماره پلاک ١٢١٥٥ ایران ٦٣١ و شماره شاسی ٩٤١٣٢٠١ مفقود و فاقد اعتبار می باشد نمایش کامل

۲۹ روز قبل - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

۲۹ روز قبل - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٠٠٧٤٤ مربوط به خودروی پراید به شماره شهربانی *****٧٤٨ ایران ١٣ به شماره شاسی S *****٩٣٣٩٤ مفقود و فاقد اعتبار می باشد نمایش کامل

۲۹ روز قبل - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

۲۹ روز قبل - یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۵

بیمه نامه به شماره *****٨٨٦٩٤ مربوط به خودروی وانت سایپا ١٥١ به شماره پلاک *****٢٣١ ایران ٥٣ و شماره شاسی NAS *****٥٣٧٥٣ مفقود و فاقد اعتبار می باشد نمایش کامل
Loading


 

درباره ما

کانون آگهی و تبلیغات راهنمای همشهری مجری پرتیترازترین نیازمندیهای استانی در ایران


دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، جنب مجتمع تجاری پارک،ساختمان گلستان، واحد 7

 

تماس با ما

شماره تماس دفتر مرکزی :
36661020 031 (12 خط)


واحد بازاریابی :  36660641


ایمیل : info@jameshahr.com

انقلاب 32207856 031
میدان جمهوری 33377974 031
بزرگمهر 32684581 031
چهار راه تختی 34462041 031
حکیم نظامی 36261100 031
خیابان دانشگاه 36630001 031
   
جامع شهر

 

®© کلیه حقوق این سایت برای شرکت راهنمای همشهری محفوظ است .

طراحی و اجرا : شرکت دانش بنیان توانمند